Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for مِی 2012

قاسمی وزیر نفت ایران که قبلا مدیر قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بود، در نماز جمعه امروزتهران گفت: «با اتکاء به مقام معظم رهبری در جنگ اقتصادی غرب بدون تردید به پیروزی دست می یابد.» پیش از این مقامهای ایرانی از جمله » اتکا به خداوند متعال» استفاده می کردند.

Read Full Post »

البته اگر ذره ای شرف و انسانیت در وجودت مانده باشد!

Read Full Post »

یعنی موجودی خودخواه با قلبی از سنگ در قبای روحانی ؛

بی اعتنا به گرسنگی کودکان، بی اعتنا به حکومت غرق در فساد و تباهی؛

بی تفاوت به شکنجه و حبس و بند هزاران زن و مرد بیگناه وطندوست و سرگردانی ملت بی پناه

و بی اعتقاد به هر واقعیت انسانی؛

اما در مقابل!… آماده و قلم به دست برای تکفیر بیگناهان و آزاد اندیشان و رقم زدن مرگ این و آن بر پایه باورهایی موهوم همچون مرتد و کافر و مهدور الدم و باغی و …

Read Full Post »

موجودی است فسیلی که با شکایت فردی ناشناس حکم قتل فردی نادیده را به دلیل ترانه ای ناشنیده صادر می کند!

Read Full Post »

وقتی ساختار حکومتی بر پایه خونریزی استوار باشد، برای تداوم ماندگاریش راهی جز خونریزی هر چه بیشتر نیست. مهم نیست دانشجو باشی یا سیاستمدار، نویسنده باشی یا خواننده، شاعر باشی یا آزادیخواه، معترض باشی یا هنرمند…قطار این حکومت بر روی ریل جنازه های بی شمار کشتگان در حرکت است و اگر از خیل کشتگان کاسته شود، نظام اسلامی هویت خود را از دست می دهد و فرو می ریزد. شعار حکومت اسلامی این است: می کشم پس هستم. 

حکومت اسلامی یعنی مرگ انسانیت، نابودی زیبایی و فروپاشی آزادی، یعنی تایید حرف او که گفت: » چه بکشیم و چه کشته شویم پیروزیم!» و این یعنی تلاش برای نابودی انسان و انسانیت.

با صدور فتوای قتل شاهین نجفی حرف تازه ای نمی شنویم… گوشهایمان به صدای فاجعه عادت کرده اند و در بن بست تاریخ نوبت خود را انتظار می کشیم.

تنها راه رهایی یکبار برخاستن است و خود را رهانید از جور حکومت خونریز دینی. هر کدام از ما برای حکومت ضحاک نوبتی تعیین شده داریم. در انتظار نوبت مرگ بودن ذلت است.

بخاطر فرزندان ایران زمین ، ایران را از شر دیو استبداد اسلامی برهانیم.

Read Full Post »

اصرار برخی افراد و گروهها تحت هر عنوان و سابقه ای برای وادار کردن ملت به شرکت در انتخابات دور دوم مجلس تداعی کننده قانون پیشنهادی جدید پارلمان مصر است در مجاز دانستن همبستری با زنان درگذشته! با این تفاوت که در مصر قانونی علیه زنان مظلوم و بی پناه پیشنهاد شده که حتی جنازه آنان هم از دست مردانشان در عذاب است، اما در کشور ما حکایت همبستری برخی افراد » مزاحم المله» است با جنازه متعفن جمهوری اسلامی و پیشنهاد آنها بر تبعیت مردم از این کار کثیف و غیر قابل تحمل!

مشخص نیست که این تفکر پوسیده و درک غلط از واقعیت تا کی در ذهن این افراد پا برجاست، اما اصرار آنها به یک ملت برای تقلید از این رفتار زننده نمایش یک بیماری است که باید برای درمان آن چاره جویی کنند.

حکومت پلید دینی در ایران مرده است و بوی تعفن آن مشام همه عالم را می آزارد. تنها راه موجود دفن این پیکر کثیف است و برپایی ساختاری نو بر پایه انتخابات آزاد. همین

Read Full Post »