Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for مارس 2012

اینجا آزاد ترین کشور جهان است.
شش سال زندان، پنج سال تبعید و محرومیت مادام العمر از هرگونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی محکومیت زید آبادی است!

Read Full Post »

دکتر محمد مصدق بعنوان یکی از پاکان روزگار و سیاستمداری کم نظیر در تاریخ معاصر ایران نشان داد که می توان با تدبیر و تسلط بر قوانین بین المللی و با آگاهی از مشروعیت و توانایی یک دولت ملی، حق ملت را از بیگانگان باز ستاند و به آنان بازگرداند و همزمان در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی ایستادگی کرد و پیروز شد.

مصدق بزرگمردی بود بی ادعا که با درک عمیق خویش از ماهیت نظام سیاسی حاکم، با ملی کردن نفت اجازه نداد تا نفت ملت پس از خارج شدن از چنگ بیگانگان، » دولتی » شود و این بار توسط دولت ، مالکیت مردم ندیده گرفته شود. او زیرکانه نفت را ملی کرد تا به نام ملت ثبت شود.

اگر چه بعدها حکومت وقت و سپس حکومت اسلامی دست تتاول بر این سرمایه ملی گشودند و از سهم نفت برای ملت ما بیش از هر چیزی سیاهی ماند،اما این همه از عظمت و پایداری مصدق نمی کاهد و ابتکار عمل و آرمانهای بلند او را در راه آزادی و استقلال ایران زمین خدشه دار نمی سازد.

به امید روزی که مشی مصدق را از نو باز شناسیم و آرمانهای آزادیخواهانه او را در استقرار حاکمیت ملی تحقق بخشیم.

Read Full Post »

رای سید محمد خاتمی در انتخابات مجلس اگر چه واجد نام کاندیدای مشخصی نبود، اما دارای پیامی آشکار و مهم بود: انشعابی که پیش بینی می شد در بین اصلاح طلبان وجود دارد رسمیت یافت و پاسخ بسیاری از سوالات داده شد.

با این رای، خاتمی مبلغ اصلاحاتی ماند که می بایست در دل حکومت اسلامی و با اجرای قانون اساسی موجود صورت پذیرد، و دیگر اصلاح طلبان مانند تاج زاده مبلغ اصلاحات ( بنیادی) شدند که تغییر کل نظام و ساختار حکومت را بر اساس رای مردم و رفراندم ملی دنبال می کنند.

تا پیش از کودتای انتخاباتی سال 88 بسیاری از معترضان داخل کشور و منتقدان حکومت علیرغم تکثر دیدگاهها، و گاهی در همراهی با ملی مذهبی ها تحت عنوان اصلاح طلب شمرده می شدند. اما پس از رویدادهای 22 خرداد و بپا خاستن جنبش سبز و فراتر رفتن حاکمیت در سرکوب مخالفان و جان باختن دهها آزادیخواه در تهران و شهرستانها ، چارچوب مبارزه داخلی از توان اصلاح طلبی صرف خارج شد و فربه شدن نابجای این اصطلاح گویای خواست یک ملت و نیازهای مبارزه با استبداد دینی نبود. حبس خانگی سران جنبش سبز، انبوه اعتراض های سرکوب شده، خفقان شدید رسانه ای ، حبس روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی و تشدید اختناق در کنار تنش های سیاسی و بین المللی و بحرانهای اقتصادی داخلی و خارجی، همه و همه نشان داد که حاکمیت تحت سیطره علی خامنه ای بطور اصولی دشمن اصلاحات و مانع نوسازی سیاسی کشور بر پایه مصالح ملی است. بنابر این رفتارهای اصلاح طلبان سنتی عملا توان مبارزه با چنین حکومت خونریزی را از دست داد و انشقاق درونی جبهه اصلاحات هم روز به روز آشکارتر می شد.


مقایسه آرای تعدادی از اصلاح طلبان زندانی مانند تاج زاده یا سحرخیز با کسانی مانند محمد خاتمی و افراد نزدیک به ایشان، بوضوح نشان می دهد که شالوده دیدگاههای سیاسی امروز آنها را چیزی جز «احترام متقابل» به هم پیوند نمی دهد و عملا مدتهاست که بخش ساختار شکن اصلاح طلبان، بخش سنتی را رها کرده و با رویکردی کاملا متفاوت در پی ایجاد شرایطی است که رای مردم، نظام سیاسی آینده کشور را تعیین کند. و این موضوعی است بنیادی که ضرورت انشعاب عملی بین اصلاح طلبان را ایجاب می کرد.

رفتار خاتمی در روز انتخابات مجلس، رفتاری بود که هم تکلیف خود را با مطالبات گاه و بیگاه اصلاح طلبان روشن کند، و هم به بخش منفک شده اصلاح طلبان رسما اعلام نماید که حد توقف خود را اعلام کرده و از این فراتر با آنان همراه نخواهد بود و در عین حال مانعی برای رفتارهای ساختار شکنانه آنها نخواهد شد. یعنی در یک کلام منتظر همراهی بیشتر او نمانند. در حقیقت خاتمی به عنوان پایه گذار دولت اصلاحات در ایران بر خود لازم می دید که در موقعیت مناسبی ریسمان ارتباطی خود با جریان اصلاح طلبی پیش تاخته را قطع کند تا دینی به یکدیگر نداشته باشند.

رویه خاتمی و اصلاح طلبان همفکر او در حال حاضر اعتراض و در وضعیت فعلی عدم انتخاب است اما نه اعلام عدم مشروعیت حاکمیت یا عدول از ماهیت نظام اسلامی. در این مدل، اصلاح طلبان در هر فرصت مناسبی که امکان مصالحه با حاکمیت و کسب امتیاز برای بهبود فضای سیاسی و اصلاحات آرام را فراهم کند بسرعت آماده واکنش مثبت خواهند بود. اگرچه شواهد و تجربه نشان می دهد دیرگاهیست امکان چنین مصالحه ای با حکومت علی خامنه ای از میان رفته و بفرض هم که چنین مجالی پدید آید، قطعا بر اساس منافع حاکمیت و بر پایه نیرنگی خطرناک است.

در دیگر سو اما اصلاح طلبانی که هم اکنون با حبس و زنجیر دست و پنجه نرم می کنند و سعی دارند تا با مبارزه بی امان خود در کنار سایرگروهها و فعالان سیاسی زمینه را برای تغییر بنیادی حکومت مهیا سازند و نظامی مبتنی بر رای ملت را بر سر کار آورند وظیفه ای دشوار بر عهده شان گذارده شده است. وظیفه ای که به نمایندگی از مردم، بهای آن را با ایستادگی در برابر استبداد و تحمل سیاهچالهای طولانی مدت می پردازند و اینک باید در عرصه جدید سیاسی هم هویت تازه ای را برای خود برگزینند. هویتی که به وضوح ماهیت آنان را با اصلاح طلبان سنتی متمایز سازد. اگرچه همین در حبس بودن این فعالان از خود گذشته، نشان از هویت بازیافته آنان دارد. هویتی که حتی بخش سنتی اصلاح طلبان هم به عنوان گروهی با وابستگی به اصول نظام اسلامی تحمل قرار گرفتن در کنار مشی سیاسی آنان را نداشت!

Read Full Post »

آزادیخواهی، وطن دوستی, دانایی، قانون مداری، پایداری، راست گویی، پاکی ،مردمی، هوشمندی، شجاعت…

Read Full Post »

تحریم فراگیر انتخابات مجلس، بار دیگر مبارزه علنی با استبداد را به همه مناطق کشور تسری داد و ملت ایران را در برابر دیکتاتوری دینی متحد کرد. در حالی که حکومت همواره تلاش کرده تا جنبش سبز را محدود به تهران و برخی شهرهای بزرگ نشان دهد، اما این بار بسیاری از استانهای دور از مرکز و شهرهای کوچک و بزرگ از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق کشور، با شعار نویسی و تحریم عملی انتخابات مجلس، فراگیری جنبش سبز را بوضوح نشان دادند. همین اتفاق باعث شد که علی خامنه ای و سرکوبگران پیرامونش زنگ خطر فروپاشی استبداد را بخوبی بشنوند.
از این رو بلافاصله پس از برگزاری انتخابات ناکام مجلس ، همه شواهد نشان از آشفتگی مقامهای حکومتی برای جمع و جور کردن افتضاح سیاسی بود که در پی این تحریم گریبان حاکمیت را گرفته است.

تاخیر در اعلام بسیاری نتایج،انتشار گزارش های دروغین، خبر سازی های کودکانه و مضحک، اختلاف فاحش در آمار کلی و منطقه ای شرکت کنندگان، تداخل گزارش های ضد و نقیض رسانه های حکومتی از میزان مشارکت مردم و تلاش برای بزرگنمایی موضوعات حاشیه ای برای تحت شعاع قراردادن شکست سنگین حاکمیت از اتحاد ملی ضد انتصابات همه و همه از آشفتگی و غافلگیری نظام رو به زوال اسلامی در برابر انسجام مردم دارد.

مردم ایران با این پیروزی باز هم نشان دادند که تعیین کننده اصلی سرنوشت کشور هستند و بمرور توانایی خود را برای تغییر نظام حاکم منسجم می سازند.
مردم ما با تحریم سراسری انتخابات ، عدم مشروعیت نظامی ولایی را بخوبی نشان دادند و اثبات کردند که فراتر از همه تهدید ها و فضاسازیهای حکومتی گام بر می دارند.
مردم ایران تغییر کرده اند و این حکومت رفتنی است.این از بزرگترین دستاوردهای جنبش سبز است.

Read Full Post »


ملت ایران یک بار دیگر گل کاشتند و خفت و خستگی را بر تن حکومت مستبد علی خامنه ای باقی گذاردند. همه دیدند و دیدیم که جز در برابر برخی دوربین های هماهنگ شده و تصنعی صدا و سیمای ضد ملی، هیچ شوری برای حضور در انتصابات ولایی دیده نشد و مردم ایران یک بار دیگر بلوغ سیاسی و فهم اجتماعی خود را به رخ حکومت کشیدند.

آفرین بر مردمی که مقهور تهدید و تطمیع نشد و رسوایی و عدم مشروعیت تک تک ارکان نظام فاسد ولایی را با همه وجود فریاد کشید.

پاینده باد ایران زنده باد ایرانی.

Read Full Post »

توضیح هم باید بدم؟!

Read Full Post »