Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for فوریه 2011

شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود … و سرانجام خامنه ای حماقت دوباره ای مرتکب شد بسی بزرگتر از حماقت های پیشین اش و اگر فردا مشت قدرتمند سبز را به دهانش نکوبیم ، چه بسا حماقت اش را به جنایتی بزرگ تر گره بزند.
همه شواهد نشان می دهد رهبر استبداد سیاه دینی تصمیم درباره چگونگی برخورد با سران جنبش سبز را که در سیاهچالهایش به بند کشیده به پس از واکنش ملت در دهم اسفند واگذار کرده است . اکنون آزادی در بند است و رهبران آزادیخواه چشم انتظار مردمند…. فردا روز بزرگی است که باورمان به آزادی و پیمان مان با رهبران جنبش سبز را جانانه نشان دهیم.

Read Full Post »

بیاد آریم ….قرار ما و رهبران جنبش این بود که تا آخر بایستیم … با هم … کنار هم … تا حذف دیکتاتور …تا آزادی ایران …. 10 اسفند به خیابان می رویم و کارت سبز شهامت و پیمان ایستادگی یکدیگر را مهر می کنیم…اکنون که رهبران جنبش را به بند کشیده اند سه شنبه 10 اسفتد به خیابانها می رویم اما بی خبر از رهبران سبز باز نمی گردیم…!

Read Full Post »

خامنه ای به نوکران درگاهش فرمان داده تا موسوی و کروبی را به زنجیر کشند و چه بسا به گاه ضرورت سر به نیست کنند!
او هماورد طلبی می کند برای دور آخر بازی. بلاهت و نادانی بر او چیره شده و مسالمت آمیز بودن جنبش را با ضعف ؛ مدارای ملت با خود را مماشات و تحمل را با ناتوانی اشتباه گرفته است! آماده باشیم تا از خجالتش درآییم و از اشتباه خارجش کنیم…
کار جنبش سبز شمردن تعداد شهدا و تماشای اسارت رهبرانش نیست!کتاب سبز ، فصل های دیگری هم دارد که بنا به ضرورت خوانده می شود…

Read Full Post »

نامه افشاگرانه جمعی از افسران سپاهی به محمد علی جعفری فرمانده ی سپاه پاسداران ، موید اختلافات شدید درونی این نیروی امنیتی است . مهمتر از آن اما اعتراف به این نکته مهم است که تیراندازی و کشتار جوانان بی گناه آزادیخواه کشور در جریان مبارزات جنبش سبز همگی با فرمان فرماندهی سپاه صورت پذیرفته و نسبت دادن این جنایات به کشورهای خارجی و …فقط از سر استیصال و احساس فروپاشی صورت می پذیرد.
تیراندازی از بالای مسجد لولاگر در خرداد ماه سال 88 توسط نیروهای بسیج که با بیرحمانه ترین شکل ممکن انجام پذیرفت و نیز دهها مورد دیگر قتل عام معترضان بی گناه در خیابانها و بازداشتگاهها ؛ از ندا و سهراب و علی موسوی گرفته تا…. ژاله و مختاری و نیز قتل عام های گروهی از دستگیر شدگان در کهریزک و …همه و همه نشان می داد حکومت مستبد از هر شیوه ای برای سرکوب مخالفان بهره می جوید تا آنجا که اختلافات عمیق درونی به سپاه رخنه می کند و طبق خبرها طی روزهای اخیر و حتا روزهای پیش از 25 بهمن گروهی از معترضان درونی سپاه پاسداران نیز دستگیر می شوند.
بهر تقدیر اگر چه امیدی به تنبه فرماندهان خونریز سپاه و حکومت مستبد دینی برای دست کشیدن از جنایات ضد بشری و تسلیم شدن به خواست مردم نیست ، اما جدا شدن بخشی از نیروهای سپاهی از بدنه ماشین کشتار جمهوری اسلامی و پیوستن آنها به مردم در روزهای آینده دور از انتظار نیست. باید با امید و ایستادگی به پیش رفت و حاکمیت از درون متلاشی شده ضد مردمی را از میان برداشت.

Read Full Post »

یاران سبز! گزارش ها حاکی از آمادگی نیروهای امنیتی و اراذل اوباش بسیجی برای صدمه زدن به جان موسوی و کروبی است. راهپیمایی میلیونی 25 بهمن رهبر دیکتاتور را به جنون رسانده و مزدوران او عزم خود را برای آسیب رساندن به رهبران فداکار جنبش جزم کرده اند. یاران سبز! جان موسوی و کروبی در خطر است و ما به خانه ها برگشته ایم! در حالی که 180 نماینده خائن به ملت ، امروز در مجلس مزدور و سرسپرده رهبر دیکتاتور رسما و با صدای بلند حکم اعدام رهبران جنبش سبز را به تصویب رسانده اند ما در خانه ایم! در حالیکه جز چند قاتل بسیجی و سپاهی که مدام بر تعداد آنها افزوده می شود و از دیروز محوطه خانه این رهبران از جان گذشته را اشغال کرده اند کسی نمی داند بر رهبران جنبش چه می گذرد ؛ آیا آرام نشسته ایم تا ای بسا پس از وقوع فاجعه سر به تاسف تکان دهیم؟! یاران سبز! جان رهبران فداکارمان در خطر است ….

Read Full Post »

25 بهمن روزی است که از آن پس نمی توان سرنوشت شومی را که دیکتاتور برای ما رقم زده است به گردن دیگران انداخت. فردا هر ایرانی کارنامه خود را دریافت می کند.

Read Full Post »

شنونده باید عاقل باشد که هست! اعلام روز و ساعت راهپیمایی از سوی موسوی و کروبی آیا معنایی جز این دارد که همگان در جریان قرار بگیرند و در مدت باقی مانده برنامه ریزی کنند؟! اگر مقرر نبود میلیونها همراه جنبش سبز در جریان جزییات این پیشنهاد باشند، به این صورت دقیق و رسانه ای مطرح نمی گردید. رهبران جنبش با این شیوه از یک سو مقامهای دولت کودتا را در برابر عمل انجام شده قرار داده اند و از سوی دیگر ، ابتکار عمل را به میلیونها عضو جنبش سبز سپردند. موسوی و کروبی کار خود را به انجام رساندند ، اکنون نوبت ما است!

Read Full Post »

اعلام روز 25 بهمن برای راهپیمایی ملی در حمایت از جنبش آزادیخواهی مصر و تونس از سوی آقایان موسوی و کروبی ، آب در خوابگاه مورچگان ریخت و آتش در کاهدان رهبر دیکتاتور !
هم اینک ولوله ای است در بارگاه نامقدس خامنه ای و نیروهای سرکوبگرش تا خود را از مهلکه ای که به آن دچار شده اند برهانند.

رهبر حکومت کودتا وحشت خود از قیام ملت های منطقه را در پس حضور زود هنگام در نماز جمعه هفته گذشته و حمایت از مردم آن کشورها پنهان کرد ؛ اما کیست که نداند خامنه ای بیش از گذشته خود را در محاصره میلیونها نفر از همراهان جنبش سبز می بیند؟ و کیست که نداند او از نمایش محبوبیت جنبش سبز در این آزمون بزرگ بر خود می لرزد؟

اتاق فکر حاکمیت ابتدا گمان می کرد پس از تایید زبانی جنبش مردم منطقه و ملهم دانستن این جنبش ها از انقلاب سال 57 آن هم به موازات بهمن ماه ، از بحران به هم پیوستن آن تحولات با جنبش سبز ایران ممانعت کرده و از طوفانی که در ذهن به تصویر کشیده اند به سلامت گذشته اند. اما هنوز تحلیل سراپا غلط آیت الله خامنه ای از اوضاع منطقه در فضای رسانه ای دیده می شد که بیانیه کوتاه اخوان المسلمین مصر آب پاکی را روی دست او ریخت و اندکی بعد ، ارائه پیشنهاد راهپیمایی توسط رهبران جنبش ، تمامی برنامه ها و پیش بینی های حکومت را به هم ریخت و آنها را در برابر بحرانی بزرگ قرار داد. بحرانی که نتیجه ای جز آچمز شدن دیکتاتور ندارد.

هوشیار باشیم. پیروزی جنبش سبز در طرح این موضوع هوشمندانه بود و هر نتیجه ای از آن عاید شود برگی دیگر به افتخارات جنبش سبز و آگاهانع ملت ایران می افزاید.

هم اینک وظیفه تک تک ما ، انتشار خبر راهپیمایی روز 25 بهمن ماه جنبش سبز است در هر شهر و دیار و هر کوچه و خیابان و حضور سبز خود در این حرکت ملی و تشویق دیگران به حضور در این مسیر سبز و آشنا! ….. تا آزادی!

Read Full Post »