Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for فوریه 2012

روز پنجشنبه یازدهم خرید و روز جمعه دوازدهم جمع خانواده دور هم جمع! جمعه دوازده اسفندماه 1390 همه خانواده های ایرانی از بام تا شام دور یکدیگر خواهیم بود و از در کنار هم بودن لذت می بریم. مطمئن باشید که آن روز هرچه ما در جمع صمیمی خانواده باشیم ، به همان میزان از نکبت حکومت نحس دینی دورتر خواهیم بود. وعده ما 12 اسفنده ماه در کنار خانه و خانواده! به موضوع انتصابات هم به دلیل بی ارزش بودن اشاره نکردم!

Advertisements

Read Full Post »

میرحسین موسوی در قامت رهبر جنبش سبز ایران در یک کلام پیامی را به ملت رساند که راه را روشن کرد و امید را پایدار ساخت. او گفت چیزی عوض نشده و همواره ایستاده است.

این یعنی پاسخ به هزاران سوال … یعنی پیروزی در راه است و باید از پا ننشست تا به مقصود رسید…

یعنی ای ملت ایران! شما هم شجاعانه بایستید و هیچ دروغی را نپذیرید حتی اگر ارتباط کمتر، دیوار حصر بلند تر و سیاهچال حکومت پلید علیه رهبران جنبش سبز و دیگر آزادیخواهان دربند عمیق تر شود و صدایشان به گوش مردم نرسد.

پیام امروز میر حسین موسوی پیامی بود برای همه و برای همیشه!

اینک ما هم ایستاده ایم تا پیروزی …

تا آزادی و استقرار ایرانی نو آباد بر ویرانه های استبداد دینی…

Read Full Post »

هموطن! 25 بهمن ماه روز شکوفایی دوباره جنبش سبز در برابر استبداد ولایی را با پیوند زدن به تحریم انتخابات مجلس خائن به ملت تداوم ببخشیم. تحریم انتخابات، تحریم کاندیداهای مجلس و آگاهی بخشی مردمی برای خانه نشینی همگانی در روز انتصابات ولایی را فراموش نکنیم و برای خلق یک افتخار سبز دیگر آماده شویم.

Read Full Post »

برای تو که امروز افتخار میهنم بودی و پیشگام آزادی…

برای تو که نام و نان که هیچ، جز خطر و رنج در انتظارت نبود …

برای تو…

برای تو که بزرگوار و خاموش و بی دریغ آمدی و نهراسیدی از برق سرنیزه و درد باتوم و هول حبس …

برای تو که هر گام محکم ات هوشیاری بود و آگاهی …

برای تو که صبورانه و استوار آمدی با امیدی در قلب و صلابتی در نگاه …

برای تو؛ برای تو که می دانی نوری هستی در روزهای تیره سرزمین مان…

برای تو که وجودت آبروی تاریخی این سرزمین پر از درد است …

برای تو که هر نگاهت چراغ راهی است بی ادعا برای آنان که جز شعار نمی شناسند و عمل را به فراموشی سپرده اند…

برای تو که نامی در قد و قامت بزرگی ات نمی شناسم…

برای تو که بی ادعا ترین مبارز راه آزادی هستی…

برای تو و باور سبزت به پا می خیزم… کلاه از سر بر می دارم و دستان پر مهر و آزاده ات را می بوسم…

من به هم میهن بودن با تو مفتخرم…

Read Full Post »

بی سابقه ترین فیلترینگ اینترنتی در ایران نشان از استیصال و واهمه بیش از پیش حکومت رو به زوال در برابر اراده ملتی آزاده دارد. پس 25 بهمن هنگامی است که همه با هم متحد و یکپارچه، یکبار دیگر در خیابانها به یکدیگر می پیوندیم و ضمن اعلام همبستگی با رهبران در اسارت جنبش سبز، یاد و راه جان باختگان دلاور راه آزادی را پاس می داریم. 25 بهمن ماه روز جلوه دوباره شعور ملی ایرانیان در برابر ظالمان حاکم است. روزی که نشان خواهیم داد این حکومت از آن این ملت نیست و این رژیم سفاک ” باید” برود.

Read Full Post »

وحشت از 25 بهمن ، خواب را از چشم حکومت ربوده است! مرتضی تمدن استاندار دولت کودتا گفت جنبش سبز روز 25 بهمن را برای راهپیمایی تعیین کرده است. این در حالی است که از روزها پیش گسترده ترین فیلترینگ اینترنتی برای ممانعت از اطلاع رسانی در این باره از سوی حکومت اعمال شده است!

او گفت این راهپیمایی تبلیغی است اما برای مقابله با آن همه کاری خواهیم کرد! یعنی این آی کیوی حکومتی علاوه بر اطلاع رسانی در جهت اهداف جنبش سبز ، بلافاصله حرف خود را مبنی بر تبلیغی بودن راهپیمایی تکذیب کرد و با تهدید به برخورد امنیتی ، وحشت شدید حکومت اسلامی را به بلندی فریاد کشید و نشان داد رفتار تبلیغی، رفتاری است که روز 22 بهمن به ضرب ساندیس و سیمکارت و بادکنک و نخودچی کشمش دیده شد! نه اتفاقی که قرار است 25 بهمن ماه با همراهی و همدلی ملی بر علیه حکومت کودتا و استبداد دینی روی دهد…

Read Full Post »

استاندار تهران رسما اعلام کرد که مردم معترض و یاران جنبش سبز ایران روز 25 بهمن ماه به خیابان می آیند. وی اگر چه این فراخوان را تبلیغاتی دانست اما در عین حال با اعلام جدی بودن موضوع، وحشت مرگبار حکومت را از این فراخوان ملی ابراز داشت.

حکومتی که بارها مدعی سرکوب ریشه ای اعتراضات مردمی شده، هر بار بیش از پیش از حضور ملت در خیابان هراسان است و می کوشد با تهدید و هیاهو آن را پس بزند و وحشت خود را پنهان کند ….و این یعنی پیروزی!

هموطنم! دردمان مشترک است و درمانش هم به دست خودمان در پایداری و استقامت میسر است. خطر ویرانی ایران جدی است. باید به پا خاست و ایستاد در برابر استبدادی که ایران و ایرانی را به نابودی کشانده و جز ویرانی وطن را نمی خواهد.

دشمن درخانه است و زمان، زمان مبارزه …

بپا خیز که تا برپایی آزادی و استقلال ایران زمین راهی نمانده است… 25 بهمن روز اتحاد دوباره یک ملت بزرگ در برابر استبداد …

Read Full Post »

Older Posts »