Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for اکتبر 2009

mahmudمحمود وحید نیا دانشجوی نخبه ایرانی در دانشگاه شریف ، که پس از عبور از حصارهای تنگ و تاریک بارگاه پاستور توانست به دخمه فرعون راه یابد ، در برابر رهبر ستمکار کودتاگران ایستاد و با آرامش و سادگی بی نظیری فقط در مدت 20 دقیقه طومار 20 سال رهبری خامنه ای را پیچید و او را از میان برداشت ! او رهبری را نیست و نابود کرد که ملت او را دوست ندارند و از او بیزارند .کسی که مارهای وجودش از خون جوانان پاک این سرزمین چون زالویی تغذیه میکند.
محمود وحید نیا همانگونه که در مدت 20 دقیقه ؛ تاریخی ماندگار را برای ایران و ایرانی رقم زد و 20 سال ظلم خامنه ای را به نام مقام عظمای ولایت نیست و نابود کرد و همانگونه که از هوشمندی اش در رشته ریاضی نمره 20 گرفته بود؛ از جنبش سبز ملت ایران هم نمره 20 گرفت ! بخاطر متانت و شجاعت. بخاطر ایستادگی آرام و کوه وار در برابر قدرتی خون ریز و رهبر استبداد . او خامنه ای را وادار به اعتراف کرد.آن هم به انسانی ترین و سبز ترین شیوه ممکن ! او نشان داد که خامنه ای برای هیچ چیزی هیچ جوابی ندارد و پاشنه آشیل او پرسش است . وحید نیا 3 سوال از خامنه ای پرسید و او نیز هر 3 مورد را تایید کرد.او گفت رفتار رهبرکودتا با مردم اشتباه بود و خشونتش با مردم پس از انتخابات باعث شد که زیر دستانش در زندانها آن فجایع را ببار آورند، صدا و سیمایتان دروغگو است که یا شما با آن موافقید و یا بر آن نظارت نمی کنید و نهایتا اینکه انتقاد از شما ممکن نیست و گناهی نا بخشودنی است ….
البته پاسخ های خامنه ای اصلا اهمیت ندارد! اگر چه پاسخی هم نداشت و نداد! مهم شنیدن این صحبتهای بی واسطه توسط خامنه ای بود از زبان یک دانشجوی حقیقتا نخبه و شجاع ایرانی ؛ فرزند راستین ملت که از جنس جنبش سبز ایران است.
درود بر او و به تمام دانشجویان آگاه نسل امروز ایران. ضمنا باید به موقعیت بسیار حساس محمود وحیدنیا هم توجه داشت تا مبادا کوچکترین آسیبی را به او وارد سازند ! که در این صورت کاخ جور و ستمشان را به ناگهان بر سرشان ویران خواهیم کرد.

Read Full Post »

نامه سرگشاده گروهی از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، حقوقدانان، پژوهشگران، کوشندگان جنبش زنان، مدافعان حقوق بشر و تلاشگران سیاسی و مدنی به دبیر کل ملل متٌحد برای نجات جان محکومان به اعدام و الغای احکام دادگاههای نمایشی در ایران.

بی تردید شما نیز در ماههای اخیر شاهد مقاومت مسالمت آمیز مردم ایران در برابر تقلب بزرگ و برنامه ریزی شده دولت در انتخابات ریاست جمهوری و تظاهرات و راهپیمائی های عظیم و بدون خشونت آنان برای آزادی انتخابات در ایران بوده اید و مشاهده کرده اید که این جنبش دادخواهی مدنی چگونه با خشونتِ نظامیان و شبه نظامیان رسمی و غیر رسمی دستگاه حاکم به خون کشیده شد و هزاران تن از تظاهرکنندگان، تنها به جرم ایستادگی در برابر ابقای نیرنگ آمیز محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری اسلامی، دستگیر و زندانی شدند و مورد آزار و شکنجه و تجاوز جنسی مأموران اطلاعاتی و امنیتی حکومت قرار گرفتند.

کودتاگران انتخاباتی به موازات سرکوبِ خیابانی معترضان، به سراغ رهبران و فعٌالان احزاب و سازمانهای سیاسی قانونی نیز رفته موج تازه ای از بازداشتهای خودسرانه و زندانهای انفرادی و شکنجه های جسمی و روانی مخالفان سیاسی خود به راه انداختند و سرانجام شماری از آنان را به دادگاههای نمایشی و اعترافات فرمایشی کشاندند.

آقای دبیر کل، اکنون که این نامه را خطاب به شما مینویسیم، افزون بر همه قانون شکنیها و خودسریها نسبت به دستگیر شدگانی که از بنیادی ترین حقوق قانونی در دفاع از خویش محروم بوده اند، سایه شوم اعدام نیز ایٌام سختِ محبس را بر زندانیان سیاسی تیره تر کرده است. سخنگوی دستگاه قضائی در جمهوری اسلامی که حتٌی خود را مکلٌف به بردن نام محکومان به اعدام نمی بیند و تنها به ذکر حروف اوٌل نام و نام خانوادگی آنان بسنده میکند، از صدور حکم اعدام در مورد پنج تن از محکومان، آرش رحمانی پور، حامد روحانی نژاد، محمد رضا علی زمانی، ناصر عبدالحسینی و داود فردبچه میر اردبیلی خبر میدهد. این افراد به اتٌهامات واهی و بی اساس و بدون رعایت حقٌ دفاع و برخورداری از داشتن وکیل و محاکمه عادلانه منطبق با معیارهای قضائی نظام حقوق بشر ملل متٌحد، به اعدام محکوم شده اند. هدف از حکم قتل آنان، در حقیقت، ترور جامعه است. به روایتِ شاهدان عینی اغلب آنها از ماهها قبل از رویدادهای اخیر و به اتهاماتی دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی بوده اند و اینک ناگهان به ایفای نقش در نمایشنامه دادگاههای جمهوری اسلامی، که جز ابزاری برای تصفیه حسابهای سیاسی نیست، واداشته شده اند تا در کنار خانم کلوتید رایس، دانشجوی بیگناه فرانسوی، دستهای مرموز بیگانگان را در پشت حوادثِ ایران برملا کنند.

در همه این ایٌام دولتِ احمدی نژاد با بستن راههای ارتباط قانونی و خانوادگی، زندانیان سیاسی را در انزوا و وکلا و بستگان آنان را در بیخبری نگه داشته است؛ فعٌالان سندیکاهای کارگری و صنفی، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، کوشندگان جنبش زنان و دگر کیشان را به بهانه های واهی و گاه حتٌی بدون قرار بازداشت به حبس افکنده است؛ همزمان با گشایش دانشگاهها بر شدٌتِ تصفیه دانشجویان و محرومیتِ آنان از تحصیل افزوده است؛ هشت تن از استادان دانشگاه در زندان و شمار دیگری در معرض اخراج و بازنشستگی اجباری بسر میبرند. محمٌد ملکی رئیس اسبق دانشگاه تهران را که در سالهای گذشته نیز دو بار به دلیل ابراز عقیده سیاسی به زندانهای طولانی محکوم شده بود، با وجود کهولت و بیماری، بار دیگر به زندان انفرادی افکنده است.

عالیجناب، ما ضمن قدردانی از تلاشهای کارشناسان سازمان ملل متٌحد آقایان فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه اعدامهای خودسرانه و مانفرد نوواک، گزارشگر ویژه شکنجه و همکارانشان در پیگیری موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و سپاسگزاری از کوششهای کمیسر عالی ملل متٌحد در حقوق بشر خانم ناوی پیلای و به ویژه از گزارش تفصیلی اخیر حضرتعالی به مجمع عمومی پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران از شما تقاضا داریم :

شخصا با استفاده از همه نفوذ معنوی خود با بسیج امکانات قانونی و اجرائی سازمان ملل متٌحد، دولت ایران را از اجرای احکام اعدام افراد یاد شده بازدارید و برای نجات جان آنها اقدام کنید.

با توجه به تعهدات دولت ایران نسبت به میثاقهای بین المللی لازم الاجرا در مورد حقوق بنیادی افراد در محاکمات خواهان لغو دیگر احکام دادگاههای نمایشی اخیر گردید.

با توجه به شواهد و مدارک انکارناپذیری که در نقض فاحش حقوق بشر و آزار و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی وجود دارد از مقامات جمهوری اسلامی بخواهید به در خواست سفر آقای نوواک به ایران برای تحقیق در این باره که از ماهها پیش بی جواب مانده است پاسخ مثبت دهند.

و سر انجام تقاضا میکنیم با توجه به وخامت روزافزون نقض حقوق بشر، با پیگیری مستمر، زمینه اعزام فرستاده ویژه حقوق بشر به ایران را که از سال 2005 قطع شده است بار دیگر فراهم آورید.

با تقدیم احترام

رسول آذرنوش، کیوان آرامش، احمد آزاد، نعمت آزرم، فرهاد آسور، گیل آوایی، آرش آهنگر قشقائی، باقر ابراهیم زاده، شادی ابراهیم زاده، شکوفه ابراهیم زاده، کاوه احسانی، کمال ارس، اردوان ارشاد، مریم اسفاری، احمد اسکندانی، مریم اسکندانی، مریم اشرافی، احمد اشرف، پروین اشرفی، مهرنوش اعتمادی، ناصر اعتمادی، محمد اعظمی، رضا اغنمی، حمید اکبری، رضا اکرمی، نسرین الماسی، سعید امیر ارجمند، آسیه امین، بهمن امینی، مرجان انصاری، جمشید انور، نیکروز اولاد اعظمی، وهاب انصاری، اصغر ایزدی، احمد ایٌوب،

حسن بابائی، ناهید باقری، باقر بقا، بهنام باوندپور، کمال بایرام زاده، ژیلا بختیاری، مهران براتی، منیره برادران، رضا براهنی، مهدی برزین، مهرزاد بروجردی، ارژنگ برهان آزاد، علی بنوعزیزی، ژیلا بورگم، سهراب بهداد، منصوره بهکیش، حسن بهگر، کامران بهنیا، امین بیات، نیلوفر بیضائی، روشنک بیگناه، سیروس بینا،

کورش پارسا، میثاق پارسا، رویا پارسای، کوشیار پارسی، ناصر پاکدامن، کریم پاکروان، احمد پورمندی، هایده تابش، مهدی تاج الدینی، تقی تام، شهین تقدیسی، کمال تقدیسی، مهدی تقوائی، منوچهر تقوی بیات، کامران تلطٌف، ناهید توسلی، فریدون توفیقی، ناهید توٌکلی، هوشنگ توٌکلی، محمٌد توٌکلی طرقی،

نیٌره توحیدی، حمید جاذب، سیروس جاویدی، میهن جزنی، محمود جعفری، محمٌد جلالی(م. سحر)، عبٌاس جمالزهی، فرشید جمالی، فرامرز خدایاری، لطفعلی خنجی، پیمان جواهرحقیقی، جواد جواهری، فرزاد جواهری، محمٌدرضا جواهریان، مریم جواهریان، حمید چگینی، ویدا حاجبی، علی اصغر حاج سیٌد جوادی، رضا چرندابی، کورش حاذقی، مریم حجٌاریان، علی حجٌت، محسن حرمتی پور، حسن حسام، لاله حسن پور، رضا حسینی، شهرزاد حسینی، فاطمه حقیقت جو، حمید حمیدی، نقی حمیدیان، حسن حمیدیان، نقی حیدریان،

کیوان خادمی، نسیم خاکسار، مهدی خراسانی، علی اصغر خرسند، هادی خرسندی، بهروز خسروی، آذر خونانی، اسماعیل خوئی، جواد دادستان، فریبا داودی مهاجر، حمید دباشی، مهرداد درویش پور، فرهاد دفتری، علی دماوندی، اکبر دوستدار، امیر دها، احسان دهکردی، مهدی ذوالفقاری، بهزاد ذوالنور، مهشید راستی، محمود راسخ، نریمان رحیمی، علی رسولی، محسن رضوانی، علی رضوی، محمود رفیع، سعید رهنما، علی رهنما، فضل الله روحانی، فازی ریاحی، ناصر زراعتی، مجید زربخش، فخری زرشکه، نادر زرکاری، اسماعیل زرگریان، حسن زرهی، ماتیاس زمانی، حسن زهتاب، ملیحه زهتاب، سهراب زینانی،

رحمان ساکی، منوچهر سالکی، سهیلا ستٌاری، منصور سحرخیز، اکبر سردوزآمی، بهرام سروش، آیدا سعادت، امیر سلطانی، بهرام سلطانی، سیامک سلطانی، ناصر سلیم، علی اصغر سلیمی، خسرو سمنانی، فروغ سمیع نیا، محمٌد تقی سیٌد احمدی، اکبر سیف، رضا شاه حسینی، علی شاهنده، رزیتا شرف جهان، حسن شریعتمداری، مهدی شفاء الدین، بهرام شفیعی، حسین شفیعی، شهلا شفیق، الهه شکرائی، هوشنگ شهابی، حماد شیبانی، بهروز شیدا، علی شیرازی، محمٌد شیرزاد، کیومرث صابغی، پرویز صادقی، حامد صادقی صفت، حمید صدر، ناصر صدیقی، حسین صرفه جو، احمد صفٌاریان، شهلا صفائی، یعقوب صفائی، معصومه ضیاء، مرتضی ضیابری، فرح طاهری، علی طهماسبی،

ضیا عابدی، عبٌاس عاقلی زاده، مینا عبٌاسپور، زهرا عرفانی، پویا عزیزی، دارا عزیزی، رضا علٌامه زاده، کاظم علمداری، منصوره علمی، بهاره علوی، آنا عنایت، جعفر غفٌارپور، سپیده فارسی، منوچهر فاضل، مهدی فتاپور، مسعود فتحی، سیاوش فرجی، نادر فروزی، محمٌد فلٌاح نیا، فرشته فراهانی، علی فروزنده، ویدا فرهودی، نسرین فرهومند، فریده فرهی، راضیه فقیهی کاشانی، آراز فنی، رضا قاسمی، فرهنگ قاسمی، کبری قاسمی، وجیه قاسمی، کاوه قاسمی کرمانشاهی، محسن قائم مقام، آیدا قجر، مهدی قلی زاده اقدم، شهرام قنبری، ساقی قهرمان، آرزو قهرمانی، هایده قهرمانی،

رویا کاشفی، مسعود کاظم زاده، فرهاد کاظمی، مصطفی کاظمی، گیتی کاوه، ایرج کایدپور، گلناز کردستانی، کاظم کردوانی، بهروز کرمی، اسفندیار کریمی، احمد کریمی حکٌاک، هوشنگ کشاورز صدر، بهزاد کشاورزی، علی کشتگر، رئوف کعبی، علی کلائی، شیما کلباسی، حسین کمالی، فرناز کمالی، منصور کوشان، فاطی کهن، هرمز کی، آرش کیا، پانته آ کیان، جلال کیایی، حسن گلشاهی، امیرحسین گنج بخش، علی گوشه، مجید گیوه چی، حسین لاجوردی، اصغر لرکی، مزدک لیماکشی،

عفٌت ماهباز، مهناز متین، علی متین دفتری، هدایت متین دفتری، ناصر محب، پروین محسنی، صادق محمودی، رضا مرزبان، گرجی مرزبان، لعیا مرزبان، نادر مزکٌی، منیژه مرعشی، محمٌد مرٌوج، نرما مروزی، تراب مستوفی، مریم مسکوب، حسین مشرف، احمد مشعوف، نیما مشعوف، حسین مشفق، مهناز مشفق، مهران مصطفوی، ناهید مظفری، منصور معٌدل، بهرام معصومی، بهروز معٌظمی، خاطره معینی، محمٌد معینی، هایده مغیثی، مجتبا مفیدی، رویا مقدٌس، رضوان مقدٌم، محسن مقصودی، حسن مکارمی، گلناز ملک، هاشم موٌحد، زهرا موسوی، سمانه موسوی، مسعود مولا زاده، امیر مومبینی، باقر مومنی، علی اکبر مهدی، فیروزه مهاجر، ناصر مهاجر، آرش مهاجری نژاد، رضا مهاجری نژاد، فرهاد مهدوی، حمید مهدی پور، فروغ مهدی پور، مینو مهدی پور، ساسان مهری، همایون مه منش، فردوس میرآبادی، انور میرستٌاری، مهران میرفخرائی،

رضا ناصحی، نیما ناصرآبادی، کیومرد نامجو، منوچهر نامور آزاد، حسین نانام، حسن نایب هاشم اکبر نجفی، صبری نجفی، شکوه نجم آبادی، جمیله ندائی، علی ندیمی، آرش نراقی، محسن نژاد، همدم نسترنی، سیمین نصیری، شیوا نظرآهاری، فرهاد نعمانی، پروین نودینیان، رئوف نودینیان، نسرین نودینیان، شیوا نوژه، پرویز نویدی، میترا نهچیری، صبا واصفی، شیدان وثیق، شاداب وجدی، فرزین وحدت، مهدی وزیری، نیما وزیری، احمد هاشمی، جهانگیر هاشمی، علی هاشمی، ایرج هاشمی زاده، عطا هودشتیان، بیتا یاری، فرهاد یاسائی، آزاده یداللهی، منوچهر یزدیان، محسن یلفانی.

Read Full Post »

large همسر احمد زیدآبادی دبیرکل دربند سازمان ادوارتحکیم، در واکنش به اظهارات امروز دادستان تهران، مبنی بر وضعیت خوب جسمانی احمد زیدآبادی گفت: «تا زمانی که موفق به ملاقات با همسرم نشوم، نمی توانم به این اظهارات اعتماد کنم». خانم محمدی، همچنین افزود: «اگر وضعیت جسمی او خوب است، چرا پس از گذشت 44 روز از آخرین ملاقات اجازه دیدار ما را نمی‌دهند و چرا حداقل اجازه یک تماس تلفنی را هم از من و فرزندانم دریغ کرده‌اند». مهدیه محمدی ضمن ابراز تعجب از اینکه پس از گذشت چهارماه از بازداشت موقت احمد زیدآبادی هنوز گفته می‌شود که تحقیقات مقدماتی در جریان است، گفت: «به نظر می‌رسد که مساله قانون در میان نیست و پرونده زیدآبادی دچار مسال غیرقانونی و شخصی شده است، چرا که در این دوره بازجوی آقای زیدآبادی تاکید کرده بود که اجازه نخواهیم داد این بار هم قهرمان از زندان بیرون بروی». گفتنی است، امروز دادستان عمومي و انقلاب تهران به ایرنا گفت: «تحقيقات در مورد پرونده احمد زيدآبادی يکی از متهمان حوادث پس از انتخابات ادامه دارد و هنوز پرونده وي به دادگاه ارسال نشده است». عباس جعفري دولت آبادي در پاسخ به سوالي مبني بر اين که آيا پرونده زيد آبادي به دادگاه ارسال شده است؟ گفت: «پرونده وي به دادگاه ارسال نشده است و تحقيقات در مورد پرونده وي ادامه دارد و به محض اتمام تحقيقات، اطلاع رساني مي کنيم».
منبع:ادوارنیوز

Read Full Post »

arton6438خانواده‌های زندانیان سیاسی فردا چهارشنبه، ششم آبان ماه ساعت11 صبح در مقابل دادستانی تهران واقع در میدان 15 خرداد تجمع می کنند.

قبلا این خانواده‌ها طی بیانیه‌ای تجمع خود در ششم آبان ماه را اعلام کرده بودند. در بیانیه آنان آمده است: تجمع مسالمت آميز ما در تاريخ ششم آبان ماه برای دريافت پاسخ، اولين اقدام ما خواهد بود که باهدف اتمام حجت برای آزادی عزيزانمان انجام خواهد شد. و اگر مسوولين همچنان تظاهر به نديدن ما و نشنيدن پياممان که تاکنون هم گوش فلک را کر کرده است، بنمايند و به رويه های پيشين ادامه دهند، در گام بعدی دست به تحصن خواهيم زد که در زمان خود مکان آن را اعلام خواهيم کرد و اگر باز هم نتيجه ای نگرفتيم دست به اعتصاب غذای دسته جمعی می زنيم تا آنانکه قدرت؛ چشم و گوش شان را بسته است شايد به خود آيند و همزمان در صورت بی پاسخ ماندن اعتراضات شکايت به نهادهای حقوق بشری و کيفری بين المللی قرار خواهيم برد.

لازم به ذکر است پنج شنبه 30 مهرماه تعدادی از خانواده ها و یاران و دوستان زندانیان سیاسی در کنار خانواده شهاب الدین طباطبایی ،عضو زندانی جبهه مشارکت با آرزوی آزادی او و دیگر زندانیان سیاسی دعای کمیل می خواندند که مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفتند و بازداشت شدند.

طبق آخرین گزارش‌ها 19 نفر از آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. همچنین هنوز تعداد زیادی از دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشت به سر می‌برند که تعدادی از آنان با احکام سنگینی روبرو شده‌اند.

Read Full Post »

20091026_1222698254496_1440161261_63106%203707452_nمهديه محمدی همسر احمد زيدآبادی دبيرکل دربند سازمان دانش آموختگان ايران، پس از گذشت ۴۳ روز بی خبری مطلق از وضعيت همسرش بار ديگر امکان ملاقات با همسر خود را نيافت.

مهديه محمدی در اين مورد به ادوارنيوز گفت: «امروز دوشنبه با در دست داشتن نامه موافقت دادستان تهران مبنی بر ملاقات با همسرم همراه با فرزندانم به زندان اوين رفتيم، اما پس از آنکه ۵ ساعت در سالن ملاقات من و کودکانم را معطل کردند در نهايت به ما گفتند که بازجو پرونده آقای زيدآبادی را ممنوع الملاقات کرده است».

همسر احمد زيدآبادی با تاکيد بر اينکه روز گذشته شخص دادستان مستقيما موافقت مکتوب خود را مبنی بر ملاقات به زندان ارسال کرده است، افزود: «علنا و در روز روشن يک بازجو دستور دادستان را زيرپا می‌گذارد».

گفتنی است، احمد زيدآبادی که از روز ۲۳ خردادماه بازداشت شده است، به دليل فعاليت‌های سياسی و مطبوعاتی‌اش به ويژه نگارش نامه‌ای به آيت‌الله خامنه‌ای تحت فشار و شکنجه است تا از مقام رهبری عذرخواهی کند.

اکنون ۴۳ روز است که خانواده و وکيل زيدآبادی هيچ‌گونه اطلاعی از وضعيت او در زندان ندارند.
منبع: ادوارنيوز

Read Full Post »

arton6432 هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی که در تاریخ 9 تیرماه بازداشت شده بود، ساعتی پیش، پس ازحدود 120 روز، از بند 209 زندان اوین به بند عمومی انتقال یافت. وی که پیش‌تر قرار بود با قرار وثیقه 100 میلیونی از زندان آزاد شود، در اعتراض به ادامه بلاتکلیفی خود، از شب گذشته دست به اعتصاب غذا زده است.

هنگامه شهیدی اعلام کرده :» یا در اعتصاب غذا می میرم، یا آزاد می شوم»

هنگامه شهیدی، مدت 50 روز را در سلول انفرادی به سر برد و پس از آن به سلول‌های چند نفره بند 209 انتقال یافت. این روزنامه‌نگار زندانی، به شهادت افرادی که از زندان اوین آزاد شده‌اند، در جریان بازجویی‌های خود، تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار گرفته است. همچنین، مسئولان زندان، امروز از ملاقات خانواده شهیدی با فرزندشان جلوگیری کرده‌اند.

ادامه بازداشت هنگامه شهیدی درحالی صورت می‌گیرد که حدود یک ماه پیش به خانواده او اعلام شد با تامین قرار وثیقه 100 میلیونی می‌توانند وی را آزاد کنند. با این حال،روز شنبه، محمد مصطفایی وکیل این روزنامه‌نگار، اعلام کرد » برای موکلش قرار مجرمیت صادر شده و پرونده او به دادگاه ارسال گشته است.»

با توجه به شرایط جسمانی هنگامه شهیدی، ادامه اعتصاب غذای وی، می‌تواند موجب خطرات جدی برای او شود.

کمیته گزارشگران حقوق بشر، ضمن ابرازنگرانی جدی نسبت به وضعیت سلامتی هنگامه شهیدی، ادامه بازداشت او را غیرقانونی دانسته و خواهان آزادی فوری وی است.
منبع:کمیته گزارشگران حقوق بشر

Read Full Post »

baniyaghoubJilaژيلا بنی‌يعقوب، روزنامه‌نگار ايرانی و روزنامه روسی نووايا گزتا مشترکا برنده «جايزه جهانی آزادی بيان» شدند.

اين جايزه از سوی سازمان غيردولتی «روزنامه‌نگاران کانادايی برای آزادی بيان» به اين روزنامه‌گار ايرانی و روزنامه روسی تعلق گرفته است.
در بيانيه سازمان غيردولتی «روزنامه‌نگاران کانادايی برای آزادی بيان» آمده است اين سازمان مفتخر است که ژيلا بنی‌‌يعقوب از ايران و روزنامه روسی نووايا گزتا از روسيه را به خاطر شجاعت فوق‌العاده و غلبه بر مشکلات بزرگ برای گزارش اخبار، برنده «جايزه جهانی آزادی بيان» سال ۲۰۰۹ اعلام کند.

سازمان غيردولتی «روزنامه‌نگاران کانادايی برای آزادی بيان» ژيلا بنی‌يعقوب را روزنامه‌نگار، سردبير و يک فعال برجسته حقوق زنان در ايران معرفی کرده است.

در اين بيانيه آمده است که ژيلا بنی‌يعقوب سردبير وب‌سايت کانون زنان ايرانی است که به مسائل زنان ايران اختصاص دارد. اين بيانيه می‌افزايد ژيلا بنی‌يعقوب به دليل فعاليت‌هايش چندين بار نيز احضار و زندانی شده است.

ژيلا بنی‌يعقوب پس از دهمين دوره انتخابات رياست‌ جمهوری به همراه همسر روزنامه‌نگارش، بهمن احمدی امويی، بازداشت شد؛ خانم بنی‌يعقوب پس از تحمل ۶۰ روز زندان با قرار وثيقه آزاد شد اما همسرش با گذشت چهار ماه همچنان در زندان به سر می‌برد.

پيش از اين نيز در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ خانم بنی‌يعقوب به دست نيروهای امنيتی دستگير شده بود.

ژيلا بنی‌يعقوب در روزنامه‌های همشهری، خرداد، آزاد، آفتاب امروز، وقايع و سرمايه نيز سابقه فعاليت داشته است.

وی يکی از اعضای «کمپين يک ميليون امضا» است و به تازگی نيز برنده جايزه «شجاعت در روزنامه‌نگاری» شد که از سوی بنياد جهانی رسانه‌های زنان به وی اهدا شد.

روزنامه روسی نووايا گزتا نيز که «جايزه جهانی آزادی بيان» به آن نيز تعلق گرفته است، به گفته سازمان غيردولتی «روزنامه‌نگاران کانادايی برای آزادی بيان»، يکی از معدود منابع خبری مستقل در روسيه است که تاکنون چهار تن از کارکنان آن به قتل رسيده‌اند.

برپايه اين بيانيه، روزنامه‌نگاران نووايا گزتا به طور مرتب مطالبی چاپ می‌کنند که دولت را نقد می‌کند و فساد و نقض حقوق بشر را عيان می‌سازد.
منبع : رادیو فردا

Read Full Post »

13121092arton6398chrr
( عکس های ویژه از خبرنامه گویا )

کمیته گزارشگران حقوق بشر- خانواده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی به همراه جمعی از فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران مستقل، امروز با حضور در نمایشگاه مطبوعات به زندانی کردن جمع کثیری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اعتراض کردند.

خانواده‌های تاجزاده، تاجرنیا، قوچانی،احمدی‌امویی،، حسین اعزامی، مسعود باستانی، سعید لیلاز و .. از جمله افرادی بودند که امروز با حضور در نمایشگاه مطبوعات، فضای اعتراض‌آمیزی را نسبت به عملکرد برخی از رسانه‌ها پس از انتخابات، بوجود آوردند.

این افراد که تصاویری از زندانیانشان در دست داشتند. در میان شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» حاضران وارد سالن نمایشگاه شدند. عکاسان و خبرنگاران خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های متعدد با همراهی این جمع، اقدام به عکس‌برداری از آن‌ها نمودند.

خانواده‌های زندانیان سیاسی ، ابتدا به غرفه خبرگزاری ایلنا رفتند و در آن‌جا اعتراض خود را نسبت به ادامه نگه‌داری زندانیانشان در زندان اعلام کردند. حضور این افراد در سالن نمایشگاه با استقبال گسترده مردمی مواجه شد.

این خانواده‌ها پس از آن به غرفه‌ روزنامه‌های اعتماد، حیات نو، سرمایه و خبرگزاری ایران صدا رفتند و خواهان توجه رسانه‌ها به وضعیت زندانیان شدند. خانواده‌ها با گلایه از رسانه‌ها در خصوص پوشش ندادن اخبار مربوط به بازداشت و زندانی کردن افراد، تاکید کردند که همه زندانیان سیاسی می‌بایست آزاد شوند.

در این بین گروهی از خانواده ها به همراه تعدادی از روزنامه نگاران مستقل، با حضور آرام در برابر خبرگزاری فارس و رجانیوز، و در دست داشتن عکس زندانیان سیاسی، به مشی این خبرگزاری‌ها در بازتاب اخبار مربوط به حوادث پس از انتخابات اعتراض نمودند.

افراد حاضر در خبرگزاری رجانیوز، برای دقایقی با معترضان به درگیری لفظی پرداختند. آ‌ن‌ها در صحبت‌هایشان بیان می‌کردند که» همه ما روزنامه‌نگار هستیم، پس چرا ما را دستگیر نمی کنند.؟!»

این درگیری لفظی،‌با همراهی مردم با خانواده‌های زندانیان سیاسی به پایان رسید.

حضور خانواده‌های زندانیان سیاسی در محل نمایشگاه در شرایطی بود که، زمزمه‌های احتمال حضور محمد خاتمی و مهندس میرحسین موسوی در نمایشگاه مطبوعات، موجب حضور جمع کثیری از مردم در نمایشگاه شده بود. خانواده‌های زندانیان سیاسی در ابتدای ورود به نمایشگاه به شدت از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفتند. بطوری‌که حاضران برای دقایقی به سردادن شعار » زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و سرود » یاردبستانی » پرداختند.

گفته می‌شود، مهندس موسوی عصر امروز درحالی که قصد ورود به نمایشگاه را داشت، با ممانعت ماموران امنیتی مواجه شده و از ورود او به نمایشگاه جلوگیری شد.

روز گذشته نیز در پی حضور مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات در ایران، در نمایشگاه مطبوعات، وی از سوی برخی از حامیان دولت، مورد حمله قرار گرفته و از ناحیه پیشانی دچار جراحت و آسیب دیدگی شد.

امسال نمایشگاه مطبوعات درحالی برگزار می‌شود که بیش از 30 روزنامه نگار، در زندان به سر می‌برند.

Read Full Post »

گروهی از اعضای خانواده و دوستان شهاب الدین طبا طبایی از اعضای حزب مشارکت که ماههاست در زندان بسر می برد و اخیرا به صورتی نا عادلانه به 5 سال حبس محکوم گردیده است ، برای برگزاری دعای کمیل در منزل ایشان گرد هم آمدند که با حمله نیروهای امنیتی دهها نفر از حاضران در این مراسم ساده و آرام دستگیر شدند. در هنگام قرائت دعا مردی وارد خانه می شود و از همه میخواهد که تلفن های همراه خود را تحویل بدهند. پس از جمع آوری تلفن های همراه اقدام به جدا کردن زن ها و مردهای شرکت کننده در مراسم می کنند و سپس به مردان دست بند زده و آنها را از منزل خارج میکنند. در طی تمام این مراحل از همه فیلمبرداری شده است. گفتنی است، بازداشت کنندگان خود را از پلیس امنیت معرفی کرده اند .در بین دستگیر شدگان همسران تعدادی از رهبران جنبش اصلاحات هم حضور دارند که از آن جمله می توان به خانم زهرا مجردی همسر دکتر میر دامادی دبیر کل جبهه مشارکت اشاره کرد. همسر مرتضی الویری فریده ماشینی ،هادی حیدری، ایمان میراب زاده برادر همسر شهاب طباطبایی، همسر عبدالله رمضان زاده محبوبه حقیقی، سمیه مهرجو، زویا حسنی، سعیده کردی نژاد، علی میردامادی، علیرضا طاهری، رضا میر، عطا تهرانچی و
اشکان مجلل نیز در میان بازداشت شدگان هستند. سعید نورمحمدی، عضو جبهه مشارکت و محمدرضا جلایی پور که به تازگی بعد از تحمل بیش از 2ماه سلول انفرادی از بند کودتاگران رها شده بودند نیز در میان بازداشت شدگان هستند.بازداشت شده ها در 3 خودروی ون به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
این رفتار کودتا گران نشان می دهد که تلاش خانواده اسرا که در پیامهای ساده و مردمی مانند دعا خوانی و مانند آن صورت می پذیرد برای رژیمی که قصد دارد اسرای جنبش را ضد دین و در مواجهه با جمهوری اسلامی نشان دهد بسیار آزار دهنده است و آنان اکنون برنامه جدیدی را برای مبارزه با خانواده زندانیان سبز در پیش گرفته اند که می توان از آن بعنوان فاز جدیدی از کودتای سیاه حاکم نام برد.
خانم محتشمی پور همسر دکتر تاج زاده در این باره می گوید : کار به جایی رسیده که از نجابت خانواده‌های زندانیان سیاسی به این شکل سوء استفاده می‌شود و ما دیگر در خانه‌های خود نیز امنیت نداریم ! ما این لحظه علی‌رغم آنکه معتقدیم برخوردهای صورت گرفته با فعالان سیاسی بعد از انتخابات بر خلاف قانون و شرع بوده و اتهامات وارد شده به آن‌ها بی‌پایه و اساس است اما ما به عنوان خانواده‌های زندانیان سیاسی مصالح نظام را بر مصالح خود و عزیزان دربندمان ترجیح‌ دادیم.

ما با اینکه راه‌های مختلفی پیش روی داشتیم تا نسبت به برخوردهای صورت گرفته با همسرانمان اعتراض کنیم اما تا این لحظه به خاطر نظام، هیچ‌کدام از این راه‌ها را نرفته‌ایم اما شاهد هستیم که اینگونه وحشیانه با خانواده‌های زندانیان سیاسی برخورد می‌شود و از همینجا به مسئولان هشدار می‌دهیم درصورتی که این رفتارها ادامه پیدا کند جواب قاطع و محکمی به این رفتارها خواهیم داد.
در این حمله همسر شهاب طباطبایی هم بازداشت و سپس آزاد شد و دختر آقای ابطحی هم بدلیل همراه داشتن فرزندی کوچک دستگیر نشد.
بنظر می رسد که اقدام ماموران امنیتی در مورد خانواده اسرای سبز محدود به این اقدام نبوده و برنامه ای با هدف اعمال فشار به زندانیان و نیز تهدید و ترساندن خانواده سایر زندانیان در پیش روی آنان باشد.

Read Full Post »

shadi-sadr3_1«ماکسيم فرهاخن» روز ۲۰ اکتبر با اعلام نام شادی صدر به عنوان برنده سال ۲۰۰۹ «لاله حقوق بشر» اعلام کرد که وی به خاطر مبارزات شجاعانه خود در دفاع از حقوق شهروندان اين جايزه را از سوی دولت هلند دريافت می کند. مراسم اهدای اين جايزه روز ۹ نوامبر در لاهه برگزار می شود.در سال ۲۰۰۹ تعداد ۱۱۶ نفر از ۶۳ کشور کانديدا دريافت اين جايزه شده بودند. انتخاب برنده در دو مرحله صورت می گيرد. در مرحله اول، هيات داواران که رياست آن را يکی از زنان فمينيست و سردبير پيشين مجله زنان «اوپ – زی» به عهده دارد، از ميان کانديداها ۳ نفر را انتخاب می کند و سپس وزير امور خارجه از ميان آن سه تن، برنده سال را برمی گزيند.

علاوه بر فعاليت پی گير در زمينه حقوق بشر، چند معيار ديگر در هر دو مرحله انتخاب در نظر گرفته می شوند. يکی از معيارها اوضاع سياسی در کشور محل زندگی و فعاليت کانديدا می باشد. معيار ديگر در نظر گرفتن امنيت جانی کانديداست و از اين که اعطای اين جايزه جان فرد کانديد شده را تهديد کند و يا اين که مانع از فعاليت های وی شود، خودداری می گردد.

سال گذشته که در گيری های خشونت آميز در کنگو و موج تجاوز به زنان سرتيتر اخبار جهان شد، وزير امور خارجه هلند از ميان سه کانديدای برگزيده شده ،فعال کنگويی را برگزيد.

سال جاری که مبارزات جاری در ايران مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت، بديهی بود که يکی از سه کانديد برگزيده شده از سوی هيات داورات از ايران باشد. چنين نيز شد و شادی صدر که يکی از ۱۱۶ کانديدای اين جايزه بود، در هر دو مرحله برگزيده شد.

«ماکسيم فرهاخن» روز ۲۰ اکتبر با اعلام نام شادی صدر به عنوان برنده سال ۲۰۰۹ «لاله حقوق بشر» اعلام کرد که وی به خاطر مبارزات شجاعانه خود در دفاع از حقوق شهروندان اين جايزه را از سوی دولت هلند دريافت می کند.

مراسم اهدای اين جايزه روز ۹ نوامبر در لاهه برگزار می شود. اين جايزه شامل، «لاله حقوق بشر» و ۱۰ هزار يورو وجه نقدی برای برنده و امکان دريافت سوبسيدی به مبلغ ۱۰۰ هزار يورو برای ارائه پروژه ای در حوزه فعاليت های برنده سال می باشد.

در اطلاعيه مطبوعاتی که نام دومين برنده «لاله حقوق بشر» ذکر شده است، از جمله به فعاليت های حقوقی شادی صدر، مقالات انتقادی وی در سايت های مختلف و همچنين کمپين مبارزه با سنگسار و فعاليت در انجمن «راهی» اشاره شده است. شادی صدر، به همراه دو فعال حقوق بشر (رويا و لادن برومند)برنده جايزه لخ والسا ۲۰۰۹ را نيز برنده شد. وی همچنين کانديد دريافت جايزه لخ والسا نيز شده بود که هر ساله از سوی اعضای پارلمان اروپا به فعالين حقوق بشر اعطا می گردد.

شهرزاد نيوز: جايزه «لاله حقوق بشر» هلند به شادی صدر، وکيل و فعال حقوق زنان تعلق گرفت. اين دومين سالی است که اين جايزه از سوی وزارت امور خارجه هلند به افرادی که در زمينه دفاع از حقوق بشر فعاليت می کنند، اهدا می شود. سال گذشته «ژوستين ماسيکا» فعال حقوق زنان از کنگو برنده اولين لاله حقوق بشر شد.
منبع: شهرزاد نیوز

Read Full Post »

Older Posts »