Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for دسامبر 2011

معلوم نیست کسی که در همین تهران به وضوح از نیروهای مزدورش می خواهد تا روز نهم دیماه در حمایتش به خیابان بریزند و هلهله کنند اما نوچه هایش او را به دماغ نمی آورند، چگونه انتظار دارد تا همین ها به فرمانش به وسط دریا شیرجه برنند و تنگه ببندند؟!
…………….

علیرغم اصرار شدید علی خامنه ای برای بزرگداشت حماسه جعلی 9 دیماه و اصرار بر تاریخی دانستن تجمع ازاذل و اوباش حکومتی در این روز، همه شواهد حاکی از ناکامی حاکمیت در برپایی این روز مسخره بود. همه اصرارهای علی خامنه ای در این روز ، صرفا به قرائت یک متن مشترک از حرفهای دروغ و تکراری توسط عروسکهای کوکی نظام( امامان جمعه) و تکرار همین دری وری ها در صدا و سیمای ضرغامی منتهی شد. یعنی معدود اراذل بسیجی و دم دستی ولایت هم دیگر فاتحه نظام رو به زوال را خوانده اند و حال رفتن به خیابان و انگشت نمای خلق شدن برای دو جرعه ساندیس مفت را هم نداشتند و خواست رهبرشان را به ارزنی حساب نکردند.

بنابر این جا دارد این ورشکستگی عظما را به جنبش سبز مردم صبور ایران تبریک گفت و نشان داد که چگونه سخنان و تصمیمها علی خامنه ای حتی از جانب مزدورانش نیز به هیچ انگاشته می شود و ناخواسته اعلام می کنند به باور آنها هم کم کم آخرین روزهای دیکتاتور از راه رسیده و نباید بیش از این خود را به آتش او بسوزانند.

نکته مهمتر در این بین تهدیدهای مضحک و جنگی علی خامنه ای بر علیه ماشین جنگی متحد غربی هاست. معلوم نیست کسی که در همین تهران به وضوح از نیروهایش می خواهد که روز نهم دیماه در حمایتش به خیابان بریزند و هلهله کنند ولی نوچه هایش او را به دماغ نمی آورند، چگونه انتظار دارد تا همین ها به فرمانش به وسط دریا شیرجه برنند و تنگه ببندند؟!

Read Full Post »

وقتی در بی شرم ترین مجلس تاریخ ایران، عامل جنایات کهریزک که دستش به خون دهها جوان برومند این سرزمین آغشته شده گزارشی کثیف و سراپا دروغ را می خواند تا جنایات خود و رهبرش را در پشت نام مجلس شورا پنهان کند چه انتظاری می توانیم داشت از مماشات با این نظام!؟ آن هم در آستانه نهم دیماه سالروز حضور چند صد شعبان بی مخ مزدور وطن فروش که در طول روزهای قیام جنبش سبز از بالای مساجد مغز دختران و پسران ما را به گلوله بستند و قلبهای بسیاری را سوراخ و دل خانواده های بیشماری را داغدار کردند.

ننگ بر مجلس و نمایندگانی که بزدلانه نشستند و احمقانه گوش کردند و خائنانه تایید کردند گزارش یک جلاد را بر علیه یک ملت آزاده و دم بر نیاوردند.

دیر نیست که نمایندگان خائن و وطن فروش درکنار رهبر سفاکشان یکی پس از دیگری در برابر دادگاه عدل ملت زانو بزنند و تقاص جنایات خود را پس بدهند. نمایندگان خفه خون گرفته ای هم که گمان می کنند با سکوت خود و نشستن بی خاصیت خویش روی صندلی های به تاراج رفته مردم می توانند خود را از تعقیب و مجازات مبرا کنند بدانندگناهشان اگر بیشتر از جلادان سینه چاک و عربده جوی مجلس بیشتر نباشد کمتر نیست و باید خود را آماده کنند برای دریافت سیلی محکم خشم مردم.

مجلس فرمایشی ایران بااین گزارش خائنانه مهر ابطال و خیانت را بر پرونده خویش کوبید و تمام شد و رفت و به زباله دان تاریخ ایران پیوست تا بزودی نظام ولایی هم به آن بپیوندد.

Read Full Post »

نظر به شکر خوری های بی حد علی خامنه ای و اوباش درگاهش در تهدید به بستن تنگه هرمز و محروم سازی مردم بیگناه جهان از حق طبیعی شان و همزمان با افزایش بحرانهای داخلی و اردنگی های بین المللی به هیکل ناقص نظام ولایی، علی خامنه ای به همین زودی ها باید ریق رحمت را سر بکشد چرا که جام زهر قبلا نوشیده شده …!

Read Full Post »


هدایتی مدیرعامل باشگاه استیل آذین در برنامه 90 به عزیز محمدی گفت: شما به روشنی گفته اید که تصمیم گرفته اند استیل آذین سقوط کند. عزیز محمدی گفت من این را نگفته ام! فردوسی پور از عزیز محمدی پرسید که شما دقیقا چه گفته اید؟ و او جواب داد: من به هدایتی گفتم که «تصمیم گرفته اند» استیل آذین تیم سقوط کننده باشد!!

Read Full Post »


در یک حرکت ملی و متحد، با راه اندازی یک کمپین عمومی کاندیداهای انتخابات مجلس فرمایشی را تحریم کنیم تا بدانند حرکت شان خیانت آشکار به ایران و ایرانی و جانباختگان راه آزادی است وچنین خیانتی بی پاسخ نمی ماند.

Read Full Post »


هموطن! وضعیت امروز ملت دردمند و ایران رو به ویرانی ما بسی هولناک تر از آن است که بنشینیم و چشم بر در بدوزیم تا حزب و گروهی یا دولت بیگانه ای از راه برسد و در راه آزادی ما بکوشد و امید های ما را به ثمر بنشاند. امروز زمان آن است که تک تک ما بیندیشیم و فریب انتخابات را نخوریم و خود انتخاب کنیم آزادی را و به دیگران هم انتخاب کردنش را بیاموزیم.

امروز فقط آن دستی به کارمان می آید که به زانوی خود تکیه داده ایم تا برخیزیم و بایستیم و ” نه” گفتن را تکرار کنیم. ما می توانیم و باید مشروعیت این نظام ظالم را از هر طریقی ساقط کنیم و روزهای انتخابات احمقانه و فرمایشی آن را به روز عزای رهبرانش مبدل سازیم. بگونه ای که آن هنگام شهرها و روستاهای ایران زمین را چنان خالی از سکنه نشان دهیم که گویی هیچ انسان آزادیخواهی در آن روزها پا به خیابان نمی گذارد و همزمان دست خالی و ناتوان حکومت را نه به خود او – که به ناتوانی خود آگاه است – بلکه به یکدیگر نشان دهیم و باور کنیم که در سایه با هم بودنمان چه آشکار و متحد می توانیم دیکتاتور را زیر رفتارهای آگاهانه خویش له کنیم و صدای خرد شدنش را بشنویم. دستت را به من بده تا همه با هم برخیزیم. این تنها راه است.

Read Full Post »

در حالی که سقوط آزاد اقتصاد ایران با شتاب ادامه دارد و نرخ ارزهای خارجی افسار گسیخته می تازند و بازار طلا و سکه بحرانی است و نظام مالی کشور مانند نظام فاسد سیاسی آن به فروپاشی نهایی نزدیک می شود، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران به عنوان مسئول مستقیم وضع مالی کشور و کسی که در این روزها مرکز ثقل توجه کارشناسان داخلی و خارجی است و همه چشمها به دهان او دوخته شده تا سرنوشت ریال منهدم شده ایرانی بدانند، امروز با شتاب خود را به روزنامه دنیای اقتصاد رسانده و مقاله مهمی را تحویل داده تادر این روز تاریخی منتشر شود…موضوع مقاله: «آینده یورو و اتحادیه اروپا»!! و البته ارائه راه حلهایی برای رفع مشکلات آنها!

بنابر این نگران نباشید، دلیل فروپاشی اقتصاد ایران و بحران ریال، صرفا گرفتاری مقامهای اقتصادی ایران در حوزه مدیریت های جهانی و رفع مشکلات یورو در اتحادیه اروپاست و علت دیگری ندارد!
این هم سند: بخوانید و به میزان اهمیت حال و روز اقتصاد کشور برای مقامهای حکومت اسلامی پی ببرید!

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=282440

Read Full Post »

وزارت اطلاعات قتل فجیع هاله سحابی را پذیرفت و گفت:”نمی خواستیم که او از دنیا برود! آنچه اتفاق افتاده، بی توجهی مأمور بوده است”! جناب وزیر اطلاعات! مگر شما به مامورتان دستور زدن چند مشت و لگد به پهلوی «هاله «معصوم را در زیر تابوت پدرش داده بودید که معتقدید مامورتان زیاده روی کرده است؟! ….و چرا؟! گناهش چه بود که باید در چنان جایی و با چنین وضعی لگد کوب مزدوران خونریزتان شود؟…. شرمتان باد ای قاتلان جوانان ایرانی …که وقاحت و جنایت را هم رو سفید کرده اید .

این یعنی بار دیگر اعتراف به جنایتی از هزاران جنایت رخ داده در سایه حکومت سیاه دینی. وای بر ما اگر که خاموش بنشینیم و فقط جنایت را نظاره کنیم …. گرامی یاد جان باخته راه آزادی هاله سحابی ، که در برابر پیکر پدر مبارزش ایستاده برخاک افتاد، اما در برابر شقاوت حکومت خامنه ای سر خم نکرد.

Read Full Post »


نکته جالب درباره فیلمی که وزارت اطلاعات برای تخریب چهره نوری زاد تهیه کرده آن است که سعی کرده اند با انتساب بیشتر سوابق نوری زاد به علی خامنه ای، او را در بین مردم منفور کنند! حالا تصورکنید میزان پلیدی علی خامنه ای در سطح جامعه را از دید آمارهای وزارت اطلاعات! و کشف کنید درجه بلاهت سربازان ولایت دراثبات نفرت انگیز بودن رهبرشان را!

Read Full Post »