Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘کارگران کرج’

یکی از دلایل عدم حضور مردم در روز 25 خرداد را باید معطل بودن آینده ایران دانست.  زیرا جامعه ملتهب و زیر ستم ایران ما نیازمند برنامه ای روشن و همه جانبه نگر است برای مرحله گذار از حکومت مستبد دینی تا زمان استقرار یک حکومت منتخب مردمی. نکته ای که قریب به اتفاق گروههای مخالف حکومت  یا از درک آن عاجزند و یا اهمیتی برای این موضوع اساسی قائل نیستند. پس درست این است که بجای متهم ساختن این و آن و توقع بی جا داشتن از ملت  در کنار گود، مسئولیت کوتاهی های خود را گردن بگیریم.

اما دریغ که اغلب اپوزیسیون مدعی ایرانی  در خارج کشور همواره با به فراموشی سپردن دشمن اصلی، نوک تیز حملات خود را همواره متوجه رقبای احتمالی خود در حکومت فرضی آینده! می کنند و جز تخریب و سانسور و شعارهای واهی خروجی دیگری ندارند.

در داخل کشوراما ، کارگران دلیر ایرانی بجای متهم کردن این و آن و مقصر سازی و بهانه جویی، در حالی که بیشترین فشارهای سیاسی و اقتصادی را بر گرده حود احساس  می کنند و زیر ضربات مداوم نیروهای امنیتی هستند بپا می خیزند تا راهی بجویند و در برابر دیو استبداد قد علم کنند.

امروز اپوزیسیون ایرانی خارج کشور باید دو زانو در برابر کارگران دلیر ایرانی بنشیند و راه و رسم مبارزه در برابر استبداد  حاکم را از آنها بیاموزد.
باید از کارگران دلاورمان بیاموزیم که راه حل مشکلات سرزمین ستم دیده ما نه از راه آویزان شدن به دولت های خارجی می گذرد و نه از طریق لگد زدن به رقبای سیاسی .
کارگران ایرانی امروز نشان دادند که راه عبور از این انسداد سیاسی آستین همت بالا زدن است و تلاش برای ایجاد تشکل های صنفی و آزادیخواه برای اتحاد و مبارزه متشکل و ساماندهی شده.

تجمع هماهنگ  و سپس دستگیری 60 کارگر دلیر در کرج که برای ایجاد ساختارهای صنفی تجمع کرده بودند را باید برگ زرینی در تاریخ مطالبات سیاسی و اجتماعی اخیر کشورمان قلمداد کرد و همه جانبه از آنها حمایت و پشتیبانی کنیم و صدایشان را به سراسر کشور و همه جهان طنین انداز نمائیم. همانگونه که طومار 10 هزار امضایی کارگران ایرانی مشت کوبنده ای بود به دهان رهبر حکومت اسلامی که با حماقت تمام از طرح رها سازی قیمت ها پشتیبانی می کند.
بیایید برای یکبار هم که شده بپذیریم که بعنوان اپوزیسیون ایرانی، بجای تخریب یکدیگر،  راه مبارزه  مبارزه حقیقی را از کارگران دلیر  یاد بگیریم  و بازتاب خواست ها و صدای اعتراضی آنان باشیم.

درود بر کارگران خردمند و شجاع ایرانی که امروز چراغی افروخته اند که می تواند آینده راه را روشن کند.

Read Full Post »